201208 Echange automatique d’information bancaire entre les Pays. Ce que ça va changer pour les expatriés

Merci à Maître Axelle Habibe Keles avocate au barreau de Paris pour l’émission du Mardi 08 Décembre 2020.

Le sujet que nous allons aborder est: l’entente bancaire d’information qu’il y a entre les états et les conséquences de cette entente pour les expatriés

 • Qu’est ce que l’échange automatique d’informations bancaires ? Dans quel pays et à partir de quand ça va s’appliquer ?
 • Qui sont les personnes concernées / impactées par ça ? Est ce que ça s’applique uniquement aux ressortissants français (donc pas aux turcs et aux franco-turcs)?
 • Quelles sont les informations à déclarer au service des impôts en France ? Concrètement ça veut dire quoi déclarer ses comptes à l’étranger ?
 • Est-ce que je suis obligé de déclarer mes comptes même s’il y a très peu d’argent dessus ?
 • Quels sont les éléments à déclarer dans la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?
 • Pourquoi est-ce qu’il faut déclarer encore mes revenus en France alors que j’ai déjà payé de l’impôt en Turquie ?
 • Si je ne savais pas que les éléments en Turquie devaient être déclarés, je dois faire quoi maintenant ? (ma réponse : agir en régularisant sa situation plutôt qu’attendre le contrôle fiscal)
 • Est-ce que si je régularise je vais avoir des pénalités ?
 • Quels sont les avantages de la régularisation ?
 • Questions sensibles :
 • Est-ce qu’on peut régulariser uniquement les informations relatives aux comptes bancaires sans déclarer les biens situés en Turquie ?
 • Est-ce qu’on peut éviter tout ça en faisant des démarches en Turquie ?
 • Est-ce qu’on peut me couper mes aides en France à cause de la nouvelle réglementation
 • Est-ce légal / normal que nos informations confidentielles soient partagées sans notre consentement ?
 • Pourquoi la France a le droit d’imposer des revenus et du patrimoine situés en Turquie ? Ce système paraît injuste.

 

Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği BILGISI

09 Aralik 2020, konsoloslugun Facebook sayfasindan.
👉TÜRKİYE’DEKİ FİNANSAL HESAP BİLGİLERİNİN DİĞER ÜLKELERLE PAYLAŞIMI HAKKINDA DUYURU
Değerli vatandaşlarımız,
1. Vergi alanında uluslararası işbirliği ve şeffaflığı sağlamak üzere, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından oluşturulan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye, bu Sözleşmeyi 2011 yılında imzalamıştır. Sözleşme kapsamında Türkiye, diğer ülkelerle finansal bilgi değişimi için gereken yasal düzenlemeleri 2019 yılında tamamlamıştır.
2. Bilgi değişimi kapsamında, Türkiye’de bulunan finansal hesap bilgileri, her yıl ikamet edilen ülkeye vergisel amaçlarla kullanılmak üzere otomatik olarak paylaşılacaktır. İkamet edilen ülkelerdeki finansal hesap bilgileri de Türkiye’ye gönderilecektir. Örneğin; İsveç’te ikamet eden bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ve bilgi paylaşımı kapsamına giren banka hesabına ilişkin bilgileri, İsveç’le paylaşılacaktır. Türkiye’de ikamet eden bir İsveç vatandaşının İsveç’te sahip olduğu banka hesabı bilgisi de İsveç’ten alınacaktır. Böylelikle, vergiye tabi gelirin aynı anda iki ülkede vergilendirilmesi durumu ortadan kaldırılacaktır.
3. Türkiye’deki bilgi değişimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından toplanmakta ve diğer ülkelerle paylaşılmaktadır. Bilgi değişimi, sadece bir önceki yıla ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Bu bağlamda, mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki finansal bilgiler paylaşılacaktır. Hesap sahibinin adı soyadı, ikamet adresi, ikametgâhının bulunduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yılsonu bakiyesi ve yıl içinde faiz gibi elde ettiği gelirlerin tutarı bilgi değişimine konu olacaktır. Yıl içinde gerçekleşen hesap hareketleri, gayrimenkul ve taşıt bilgileri bilgi değişimi kapsamında değildir.
4. Konu hakkında daha detaylı bilgilere, https://gib.gov.tr/finansal-hesap-bilgilerinin-vergi... adresinden
ulaşılabilmektedir. Ayrıca, finansal bilgilerin değişimi konusundaki sorular obd@gelirler.gov.tr adresine iletilebilmektedir.
5. Fransa, Türkiye’nin 2020 yılında bilgi değişimi (2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı) yaptığı ülkeler arasında yer almamıştır. 2021 yılında, Türkiye’nin bilgi değişimi yapacağı ülke listesi henüz açıklanmamıştır. Fransa dâhil, yeni ülkelerin listeye eklenmesi sözkonusu olabilecektir. Güncel liste aşağıdaki linkten takip edilebilir:
https://www.oecd.org/.../internat.../exchange-relationships/
6. Türkiye’nin, Fransa’yla finansal bilgi değişimi yapması halinde, Türkiye’deki hesap bilgilerini Fransa’da beyan etmeyen vatadaşlarımız, vergi cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca, belli bir seviyenin altında gelirleri olması nedeniyle Fransa’da sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlarımız, Türkiye’deki finansal bilgilerinin paylaşılması sonrasında, bu yardımlardan faydalanamayabilirler.
Saygıyla ve önemle duyurulur